Uwaga! Konkurs „uDOSTĘPniacze do akcji!” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo konkursu Udostępniacze. Logo składa się ze zdjęć osób na wózku, osoby z protezą nogi, osoby niewidomej i starszego mężczyzny, słuchającego muzyki w słuchawkach

Gorąco zachęcamy nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie „uDOSTĘPniacze 2.0”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konkurs oraz towarzysząca mu akcja edukacyjna ma na celu uświadomienie, jak ważna jest dostępność we współczesnych świecie. O dostępności bowiem wciąż mówi się za mało. Najwyższy czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy też znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach.

Akcja edukacyjna ma natomiast służyć uświadomieniu uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu. Dzięki niej, dzieci mają stać się bardziej uwrażliwione na większe potrzeby niektórych grup społecznych.

Zasady konkursu

Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji.

Nauczyciele, zgłaszający się do konkursu, biorą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymują pakiet materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o dostępności.

Pozwoli ono sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę.

W konkursie przewidziano cenne nagrody dla uczniów i szkół. Są to między innym pakiety „dostępnościowe” o wartości około 5 000 zł, które będą przekazane zwycięskim szkołom.

Przeszkoleni nauczyciele staną się ambasadorami dostępności w swoich szkołach i wykorzystają otrzymane materiały do dalszego edukowania młodzieży.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić szkołę do konkursu należy uzupełnić do 10 lutego 2022 roku formularz konkursowy.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r. 

W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs „uDOSTĘPniacze do akcji!”

Wróć do początku strony