Uczelnie wyższe coraz bardziej dostępne! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Nowoczesna sala wykładowa, białe biurka, czarne krzesła, niebieska wykładzina, białe ściany, na ścianie telebim
Spacious university lecture room with wood desks and black chairs

Jak wynika z raportu końcowego ewaluacji konkursów „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, uczelnie wyższe w Polsce stają się coraz bardziej otwarte na potrzeby studentów i pracowników z niepełnoprawnościami.

Zgodnie z badaniami, coraz więcej polskich uczelni jest dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. Uczelnie wykazują się świadomością i wiedzą na temat tego, jakie rozwiązania są niezbędne do zapewnienia możliwości studiowania osobom z niepełnosprawnościami.

Projekty, poprawiające dostępność uczelni

Pozytywnym zmianom na uczelniach wyższych miał służyć dwa projekty:

 1. „Uczelnia dostępna”.
 2. „Centrum wiedzy o dostępności”.

Program „Uczelnia dostępna” obejmował trzy ścieżki, którymi mogła podążać uczelnia w drodze do dostępności – mini, midi lub maxi. Dofinansowanie w wysokości blisko 652 mln zł otrzymało 196 uczelni, czyli ponad połowa działających w Polsce szkół wyższych.

Konkurs „Centrum wiedzy o dostępności” to z kolei inicjatywa, dotycząca wypracowania wiedzy niezbędnej do dostosowania produktów czy usług do oczekiwań odbiorców o szczególnych potrzebach. Uczelnie otrzymały dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie centrów wiedzy o dostępności, które mają za zadanie przybliżać zasady projektowania uniwersalnego.

Wyłoniono cztery projekty z obszarów:

 • architektura, urbanistyka i budownictwo;
 • transport i mobilność;
 • cyfryzacja i komunikacja;
 • design i przedmioty codziennego użytku.

W ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uczelnie otrzymywały wsparcie w trakcie zapewniania przez szkoły wyższe dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym.

Jak ocenianie są projekty NCBR?

Projekty NCBR ocenianie są głównie pozytywnie. Zdaniem ankietowanych:

 • projekty stanowią odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzroku i słuchu,
 • działania projektowe wzmocniły kompetencje kadry akademickiej w doskonaleniu zawodowym w obszarze dostępności,
 • projekty przyczyniły się do większej otwartości środowiska akademickiego na kwestie dostępności,
 • dzięki projektom pracownicy uczelni zdobyli nowe doświadczenia w zakresie współpracy w partnerstwie z przedstawicielem organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz z zakresu zarządzania projektami.

Ponad połowa uczelni biorących udział w projekcie „Uczelnia dostępna” zrealizowała zadania z zakresu struktury organizacyjnej oraz wypracowania stosownych procedur, a niemal połowa z zakresu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Dostępność uczelni przejawia się:

 • dostosowaniem stron internetowych,
 • uelastycznieniem form zaliczeń i egzaminów,
 • możliwością skorzystania z pomocy asystenta studentów z niepełnosprawnościami,
 • indywidualizacją kształcenia.

W najmniejszym stopniu osiągnięto dostępność w obszarze infrastruktury.

Co mówią liczby?

O sukcesach uczelni najlepiej świadczą liczby:

 • 38% uczelni posiada stronę internetową dla kandydatów uczelni zgodną ze standardami WCAG,
 • 47% uczelni umożliwiło korzystanie ze wsparcia doradcy/konsultanta edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego,
 • 64% uczelni powołało stanowisko ds. dostępności, np. pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami,
 • 98% uczelni podjęło się realizacji szkoleń, a 19% z nich zakończyło już ten etap,
 • 20% uczelni poprawiło oznaczenia korytarzy i pomieszczeń.

Ponadto, na podstawie oceny programów, powstał zbiór dobrych praktyk i przykładowych rozwiązań w zakresie zwiększania dostępności uczelni.

Należą do nich:

 1. Nawiązanie współpracy z organizacjami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami na etapie opracowywania założeń projektu.
 2. Przeprowadzenie badań wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej ze specjalnymi potrzebami w celu diagnozy ich potrzeb oraz podjęcia działań.
 3. Przejrzenie procedur uczelni z perspektywy osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, zaburzeniami lub kryzysami psychicznymi i zaburzeniami neurorozwojowymi,
 4. Zapewnienie atrakcyjności szkoleń świadomościowych dla pracowników uczelni na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 5. Powołanie biur ds. osób z niepełnosprawnościami.
 6. Powołanie asystentów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnościami będących nauczycielami akademickimi,
 7. System nawigacji wewnątrz budynków,
 8. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wśród kandydatów na studia.

Dobre praktyki i… dobre przykłady

Doskonałym przykładem projektu w ramach konkursu „Centrum wiedzy o dostępności” jest projekt realizowany na Politechnice Krakowskiej w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską.

Głównym celem projektu jest zbudowanie bazy wiedzy o dostępności dla dydaktyków, partnerów uczelni, przedsiębiorców, urzędników i uczniów.

Projekt łączy tematykę dostępnej przestrzeni i budownictwa energooszczędnego, rozwijając między innymi ideę ekonomicznych mieszkań dla osób starszych. Ponadto działania w projekcie są podejmowane z myślą o osobach:

 • z niepełnosprawnościami,
 • starszych oraz ich opiekunach,
 • wszystkich, którzy chcieliby pomóc lepiej poznać i przełamać bariery w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

„Uniwersytet Równych Szans”, realizowany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy to z kolei projekt zgłoszony w konkursie „Uczelnia dostępna”.

W przygotowywaniu wniosku i w realizacji projektu uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami, w tym członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW. Również wśród prowadzących szkolenia dla kadry zarządzającej, kadry dydaktycznej i administracyjnej znajdują się osoby z niepełnosprawnościami.

Podjęte działania dotyczą takich obszarów, jak:

 • struktura organizacyjna jednostki ds. dostępności,
 • architektura,
 • technologie wspierające,
 • procedury,
 • różne rodzaje wsparcia edukacyjnego,
 • szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Najważniejsze wyzwania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to transport osób z niepełnosprawnościami i związane z tym zniwelowanie barier architektonicznych oraz podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Więcej: NCBR: Wzrasta dostępność uczelni – wGospodarce.pl


Wróć do początku strony