ustawa - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

banknoty pięćdziesięcio i stuzłotowe rozłożone w wachlarz na powierzchni symbolizują świadczenie

Podczas posiedzenia Sejmu we środę, 31 lipca posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za głosowało 244 posłów, przeciw było 163, a 10 wstrzymało się od głosu.

Poprawki zostały zostały zaproponowane przez Senat tego samego dnia. Wcześniej – ale również we środę – proponowane zmiany zapisów były omawiane …

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą Prezydent RP podpisał 6 czerwca, podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2019 roku.

Prawo pacjenta …

banknoty pięćdziesięcio i stuzłotowe rozłożone w wachlarz na powierzchni symbolizują świadczenie

Prawie jednogłośnie w piątek 19 lipca w Sejmie przyjęto ustawę zakładającą przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Co ważne Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą limitu dochodowego, dzięki której został poszerzony krąg osób uprawnionych do pobierania świadczenia.

Projekt zakłada wypłatę 500-złotowego uzupełniającego świadczenia co miesiąc dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej …

różne symbole pokazujące różnorodne potrzeby: osoba na wózku, osoba z psem, z laską, kobieta ciężarna. To ilustracja do projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W piątek 19 lipca Sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej zapisami podmiot publiczny będzie miał obowiązek zapewnić dostępność poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania, nowych rozwiązań i usprawnień w usuwaniu istniejących barier. To przełomowe wydarzenie, które znacząco ułatwi osobom z niepełnosprawnościami drogę do samodzielności.

W praktyce zapisy ustawy oznaczają, że sektor …

różne symbole pokazujące różnorodne potrzeby: osoba na wózku, osoba z psem, z laską, kobieta ciężarna. To ilustracja do projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dzisiaj, 16 lipca 2019 roku, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym uczestniczyły ze strony organizacji pozarządowych między innymi: Justyna Kucińska, Prezeska naszej Fundacji oraz Anna Rozborska, Wiceprezeska.

Posiedzenie dotyczyło projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prace nad tym projektem trwają już od trzech lat. Nasza Fundacja, podobnie jak inne organizacje pozarządowe …

Wróć do początku strony