Projekt ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komisji Infrastruktury w Sejmie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

różne symbole pokazujące różnorodne potrzeby: osoba na wózku, osoba z psem, z laską, kobieta ciężarna. To ilustracja do projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dzisiaj, 16 lipca 2019 roku, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym uczestniczyły ze strony organizacji pozarządowych między innymi: Justyna Kucińska, Prezeska naszej Fundacji oraz Anna Rozborska, Wiceprezeska.

Posiedzenie dotyczyło projektu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prace nad tym projektem trwają już od trzech lat. Nasza Fundacja, podobnie jak inne organizacje pozarządowe są zaangażowane w jej powstawanie.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces powstawania tej ustawy. To przełomowe wydarzenie… Apeluję, aby ustawa ta została przyjęta jeszcze podczas tej kadencji. Ułatwi ona osobom z niepełnosprawnościami drogę do samodzielności – mówiła podczas posiedzenia Komisji Justyna Kucińska.

Dalsze losy projektu ustawy będziemy śledzić i informować na bieżąco.

Wróć do początku strony