Bezpłatny pobyt opiekuna przy dziecku lub osobie niepełnosprawnej – nowelizacja ustawy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą Prezydent RP podpisał 6 czerwca, podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2019 roku.

Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dotychczas dotyczyło jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Zmiana przepisów spowodowała, że tym prawem zostali objęci pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z zapisami ustawy przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Więcej informacji:
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-lipca-pobyt-opiekuna-przy-dziecku-lub-osobie-niepelnosprawnej-jest-bezplatny/

Wróć do początku strony