500 plus dla osób z niepełnosprawnością – Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

banknoty pięćdziesięcio i stuzłotowe rozłożone w wachlarz na powierzchni symbolizują świadczenie

Podczas posiedzenia Sejmu we środę, 31 lipca posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za głosowało 244 posłów, przeciw było 163, a 10 wstrzymało się od głosu.

Poprawki zostały zostały zaproponowane przez Senat tego samego dnia. Wcześniej – ale również we środę – proponowane zmiany zapisów były omawiane także na posiwdzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jedna z przyjętych przez Senat poprawek przewiduje, że do świadczeń tych nie będzie wliczana renta rodzinna. Jednocześnie Senat odrzucił proponowane zmiany do ustawy, które przewidywały m.in. coroczną waloryzację świadczenia, objęcie nim niepełnosprawnych osób małoletnich oraz uniezależnianie prawa do świadczenia uzupełniającego od wysokości już otrzymywanych świadczeń.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, z założeniem, że łączna kwota świadczeń ze środków publicznych nie może być wyższa niż 1600 zł. Zostanie utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z którego będą finansowane Świadczenie i koszty obsługi.

W kolejnym etapie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trafi do prezydenta.

Wróć do początku strony