Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym w obszarze zapewnienia dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie trzech otwartych na środku zeszytów, pośrodku każdego ołówek

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym w obszarze zapewnienia dostępności.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan realizuje projekt Mocna NGO, który jest współfinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno – komunikacyjnym.

Uczestnikom-czkom projektu oferujemy:

  • udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z trzech obszarów tematycznych,
  • doradztwo ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach,
  • certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym,
  • komplet materiałów szkoleniowych w danym zakresie.

Projekt obejmuje teren całej Polski.

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały co najmniej dwa przedsięwzięcia, projekty bądź inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być członkowie/-inie kadry zarządzającej organizacją, pracownicy etatowi, współpracownicy/-czki czy wolontariusze/-ki. 

Dokumenty rekrutacyjne jak i harmonogram szkoleń dostępne są na stronie:

Mocna NGO

W pierwszej kolejności prosimy kierować dokumenty w formie skanów na adres e-mail: mocnango@firr.org.pl

Po akceptacji zgodności i kompletności przesłanych skanów uczestnicy będą proszeni o przesłanie kompletu oryginałów dokumentów do biura projektu pod adres: 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Plac Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa. 

Grafika, przedstawiająca cztery piktogramy, symbolizujące osoby poruszające się na wózku, osoby głuche, osoby z zaburzeniami mowy oraz osoby z zaburzeniami widzenia
grafika, przedstawiająca cztery rodzie niepełnosprawności
Wróć do początku strony