Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat kampanii: po lewej stronie symbole niepełnoprawności wzroku, słuchu, ruchu oraz intelektualnej, po prawej napis: Niepełnosprawność? Niewidzialność. Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ nie i moje potrzeby.

Wiele miast w Polsce organizuje kampanie społeczne, związane ze zwiększaniem świadomości na temat osób z niepełnosprawnościami.

Szczególnie warta uwagi jest wrocławska kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, współfinansowana ze środków PFRON. Dlaczego jest wyjątkowa? Sprawdź!

Plakat kampanii, obrazujący, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością ruchową

Niepełnosprawność? Niewidzialność.

Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia na temat funkcjonowania, udogodnień oraz savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej.

Niepełnosprawność? Niewidzialność. Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ nie i moje potrzeby.

Organizatorem kampanii jest wrocławska Grupa Branżowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupa powstała w listopadzie 2018 roku i tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

W imieniu grupy branżowej, operatorami projektu są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław i zlecone przez Gminę Wrocław.

Plakat kampanii Niepełnosprawność. Niewidzialność?. Na pomarańczowym tle biały napis Niepełnosprawność. Niewidzialność?, pod nim tekst Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ moje potrzeby. Pod tekstem pies przewodnik rasy labrador, adidasy oraz biała laska. Brak osoby niewidomej.
Plakat kampanii, obrazujący, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością wzroku

Jaki jest cel kampanii?

Celem kampanii „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja! jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów komunikacji miejskiej) oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wprowadzanych w przestrzeni publicznej (np. środkach transportu, na parkingach, w obiektach kultury, urzędach, szkołach, uczelniach, na przystankach i w biurach).

Celem kampanii jest również poznanie przez mieszkańców miasta, a następnie utrwalanie podstawowych zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. W efekcie powstaną warunki sprzyjające większej aktywności społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Jakie środki przekazu wykorzystuje kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”?

W ramach kampanii powstały:

  1. Plakaty
  2. Filmiki
  3. Wywiady

Spójny przekaz materiałów zwiększa wiedzę oraz kładzie nacisk na zrozumienie potrzeby udogodnień, z jakich korzystają na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami.

Poprzez wizualizację życiowych sytuacji chcemy edukować i budować obywatelskie społeczeństwo bez barier.

Filmy prezentują mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, które jednocześnie są osobami z niepełnosprawnościami:

  • Andreya, osobę niewidomą,
  • Patrycję, osobę niesłyszącą,
  • Annę, osobę z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Tomka, osobę z niepełnosprawnością ruchową.

Na plakatach z kolei widoczne są wyłącznie atrybuty i symbole niepełnosprawności wzrokowej, słuchowej, ruchowej i intelektualnej, przez które często postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami.

Kilkanaście filmowych wywiadów i infografik prezentuje dobre praktyki oraz podstawowe zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Plakat kampanii Niepełnosprawność. Niewidzialność?. Na niebieskim tle biały napis Niepełnosprawność. Niewidzialność?, pod nim tekst Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ moje potrzeby. Nad tekstem czerwona czapka, szelki, ręce ułożone w języku migowym. Brak osoby głuchoniemej.
Plakat kampanii, obrazujący, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością słuchu

Wystawa i edukacja

Organizatorzy kampanii planują również zorganizowanie wystawy w przestrzeni Wrocławia w listopadzie 2021, będącej podsumowaniem kampanii.

Niemniej ważna w całym projekcie jest edukacja. Przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami będą w placówkach edukacyjnych prowadzić spotkania z dziećmi i młodzieżą, aby oswoić uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i uwrażliwić ich na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

Plakat kampanii Niepełnosprawność. Niewidzialność?. Na pomarańczowym tle biały napis Niepełnosprawność. Niewidzialność?, pod nim tekst Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ moje potrzeby. Nad tekstem twarz dziewczynki z zespołem Downa w formie układanki z puzzli. Niektórych puzzli brakuje.
Plakat kampanii, obrazujący, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością intelektulaną

Wróć do początku strony