Elektroniczne składanie wniosków o dofinansowania z PFRON-u - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia napis z czerwonych liter, SOW, które oznaczają system obsługi wsparcia. Litera O zamieniona jest w wózek, na którym siedzi zielona sylwetka osoby. Na górze czarnymi literami jest napis - złóż wniosek on-line
PFRON

Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej. Służy do tego SOW – system obsługi wsparcia. W systemie można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych za pośrednictwem samorządów powiatowych i wojewódzkich.

Innowacyjne narzędzie

Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji zawodowej i społecznej oraz usprawnienie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego, jest wdrażanie rozwiązań informatycznych, które będą ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.

Tak powstał SOW – nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wdrożenie Systemu SOW w samorządach osiągnęło bardzo dobre rezultaty, tzn. została stworzona baza podmiotów zdolnych do przyjmowania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej (379 na 380 powiatów w całej Polsce).

Zapraszamy wszystkich do korzystania z SOW.

Wróć do początku strony