Specjalista/młodszy specjalista ds. dostępności poszukiwany/a! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Napis Good Luck! Good w kolorze fioletowym, Luck zielonym

Tytuł oferty: Specjalista / młodszy specjalista ds. dostępności

Liczba wakatów: 1

Miejsce pracy (region): Łódzkie

Miejscowość: Łódź

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 1. Zmieniamy prawo.
 2. Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 3. Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 4. Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 5. Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 6. Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 7. Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

Kogo poszukujemy?

Fundacja poszukuje specjalisty / młodszego specjalisty ds. dostępności

Miejsce pracy: Łódź

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. dostępności:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. dostępności będzie należało m.in.:

 • wspieranie instytucji publicznych i innych podmiotów, objętych działaniami FIRR, w zakresie poprawy ich dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
 • audytowanie dostępności, przygotowywanie raportów i zaleceń;
 • doradztwo i konsultacje w zakresie konkretnych rozwiązań zwiększających dostępność;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze dostępności

Wymagania na stanowisku Specjalista ds. dostępności:

Na stanowisku Specjalista ds. dostępności wymagamy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości podstawowych zagadnień i wymogów związanych z dostępnością architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową;
 • znajomości zasad uniwersalnego projektowania;
 • doświadczenia w obszarze problematyki niepełnosprawności;
 • dużego poziomu samodzielności;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji;
 • biegłej obsługi komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint);
 • skrupulatności, dokładności;
 • zdolności analitycznych, umiejętności posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
 • przynajmniej podstawowej znajomości regulacji prawnych dot. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jeśli posiadasz wiedzę z tematyki architektury i/lub budownictwa a nie masz wiedzy z obszaru dostępności – to u nas ją zdobędziesz!!!

Co oferujemy na stanowisku Specjalista ds. dostępności?

Na stanowisku Specjalista ds. dostępności oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego,
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Sposób aplikacji na stanowisko specjalista/młodszy specjalista ds. dostępności:

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 16 lutego 2022 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl z dopiskiem „Aplikacja: Specjalista ds. dostępności, Łódź”).

lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: “Aplikacja: Specjalista ds. dostępności, Łódź”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, p. 104, budynek Cotton House, I piętro.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 14 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyskiej 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy

4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.

8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

Rekrutacja na stanowisko specjalisty / młodszego specjalisty ds. dostępności będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Specjalista / młodszy specjalista ds. dostępności – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny. Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Zapraszamy do zespołu !!!! Dołącz do nas !

Wróć do początku strony