Seminaria upowszechniające Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

kobieta i mężczyzna pracujący na laptopie

Zapraszamy do udziału w seminariach upowszechniających Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Dla kogo i przez kogo?

Seminaria przeznaczone są dla:

 • osób z niepełnosprawnościami,
 • ich rodzin,
 • przedstawicieli samorządów,
 • asystentów osobistych,
 • kandydatów na asystentów osobistych,
 • przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Seminaria realizowane są w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner),
 • Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner),
 • PFRON (Partner),
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Harmonogram

Seminaria realizowane są w formie stacjonarnej, wedle poniższego harmongramu:

 • 17.10.2023 r. pomorskie – Gdańsk
 • 24.10.2023 r. podlaskie – Białystok
 • 24.10.2023 r. małopolskie – Kraków
 • 17.11.2023 r. mazowieckie – Warszawa
 • 17.11.2023 r. podkarpackie – Rzeszów
 • 18.11.2023 r. śląskie – Katowice
 • 24.11.2023 r. łódzkie – Łódź
 • 27.11.2023 r. warmińsko-mazurskie – Olsztyn

Zapisy

Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz rekrutacyjny

Więcej informacji

Więcej informacji udzielają:

 • Magda Wójkiewicz magdalena.wojkiewicz@psoni.org.pl
 • Dorota Tomaszewska dorota.tomaszewska@psoni.org.pl

nr. tel: w godzinach 9.00 – 15.00 22 848 03 44 wew. 116

Zespół zajmujący się organizacją seminariów:

Biuro Zarządu Głównego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa

Tel. +48226460314
Fax.+48228486162


Wróć do początku strony