Rozeznanie rynku nr 1/2022/SBB - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Biurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Zapraszamy do składania ofert na usługę doradczą dotyczącą dostępności architektonicznej/projektowania uniwersalnego.

Czego dotyczy doradztwo?

Doradztwo dotyczy wsparcia samorządów w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej budynków m.in. przez:

 • stosowanie zasad uniwersalnego projektowania,
 • racjonalne usprawnienia,
 • dostęp alternatywny w przypadku braku dostępności.

Doradztwo będzie świadczone na etapie projektowania dostosowań, wykonania i odbioru prac.

Dla kogo świadczone będzie doradztwo?

Doradztwo będzie świadczone w zależności od potrzeb dla samorządów z województwa:

 • mazowieckiego,
 • małopolskiego,
 • łódzkiego.

Doradztwo będzie odbywać się zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Dla jednego samorządu przewidujemy 8 godzin zegarowych doradztwa.

Doradztwo będzie świadczone dla co najmniej 5 samorządów.

Wymagania dla zleceniobiorców

Zleceniobiorca powinien posiadać lub skład zespołu powinny wchodzić osoby z:

 • wykształceniem, wyższym kierunkowym np. architektura, architektura i urbanistyka, budownictwo lądowe,
 • przynajmniej dwuletnim doświadczenie w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budynków użyteczności publicznej,
 • praktyczną znajomość przepisów prawa budowlanego, procedur administracyjnych oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 • doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów dostępności (co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat),
 • doświadczeniem w prowadzeniu doradztwa architektonicznego w wyżej wymienionych obszarach.

Orientacyjny czas doradztwa: od czerwca do połowy listopada 2022 r., w zależności od potrzeb poszczególnych samorządów. Termin może ulec zmianie.

Informacje dla składających ofertę

Proszę o podanie jednostkowej ceny za 1 godzinę zegarową doradztwa, tj. 60 min.

Cena musi być określona w złotych polskich (PLN) brutto.

Rozeznanie cenowe ma formę orientacyjną, otrzymanie oferty nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do podpisania umowy.

Oferty prosimy składać do 25.03.2022 na maila: natalia.wasielewska@firr.org.pl.

W razie pytań proszę o kontakt:

Natalia Wasielewska

natalia.wasielewska@firr.org.pl

tel. 663 12 12 66

Wróć do początku strony