Rekrutacja uzupełniająca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Odbiorcy zajęć

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Realizacja zajęć

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0). Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zasady rekrutacji

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu, tj.:

1. Podpisany formularz zgłoszeniowy:

2. klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu

należy przesyłać do 16 stycznia 2023 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213

Agnieszka Zakrzewska

e-mail: agnieszka.zakrzewska@laski.edu.pl, tel.: +48 793 350 169

Adrianna Kaczanowska

e-mail: adrianna.kaczanowska@laski.edu.pl, tel.: +48 606 209 366


Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: +48 662 225 802

Karolina Domańska

e-mail: KDomanska@pzn.org.pl; tel.: 22 635 52 84


Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334

Małgorzata Białek

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996


Załączniki:

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i udziału w projekcie TOPON

Wróć do początku strony