Rekrutacja do projektu „Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Przyjacielski uścisk dłoni

Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu:

Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnością z województwa łódzkiego do udziału w projekcie „Przez staż do zatrudnienia –  aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego, realizowanym w okresie 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Co jestem celem projektu?

Celem Projektu jest podjęcie zatrudnienia przez minimum 25% Uczestników/-czek Projektu (UP) (osób z niepełnosprawnościami).

Kto może zgłosić się do projektu?

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • niepracujące,
 • zamieszkujące teren województwo łódzkiego,
 • w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat Kobiety/65 lat Mężczyźni).

Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona.

Jakie są główne elementy projektu?

Główne elementy projektu:

 • indywidualna praca z coachem, w tym dla każdego Uczestnika/-czki opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego – dla 12 Uczestników/-czek,
 • kursy i szkolenia zawodowe z otwartego rynku, potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami – dla 5 Uczestników/-czek,
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty umiejętności miękkich oraz związane z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
 • pomoc asystenta.

Jak zgłosić się do projektu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: biuro.lodz@firr.org.pl

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania,
 • kursy i szkolenia dla osób spoza Łodzi,
 • transport specjalistyczny dla osób go potrzebujących.

Więcej informacji

Wszelkie informacje można uzyskać w oddziale Fundacji przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi oraz telefonicznie, kontaktując się z:

 • Panią Ewą Miszczak ewa.miszczak@firr.org.pl (505-952-441),
 • lub telefonicznie z biurem FIRR – tel. 42-203-22-53.
Wróć do początku strony