Raport dostępności podmiotów publicznych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Stół, na stole kawa, klawiatura komputera, notes i zapisująca coś w nim ręka

Główny Urząd Statystyczny na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadził badania dostępności podmiotów publicznych.

Na podstawie wyników badań powstał raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne według stanu na 1 stycznia 2021 r.

Z badań wynika, że podmioty publiczne spełniają mniej niż połowę wymaganych ustawą rozwiązań zapewniających osobom z niepełnosprawnościami dostępność:

 • architektoniczną,
 • cyfrową,
 • informacyjno-komunikacyjną.

Jaką metodą przeprowadzano badania?

Raport powstał w oparciu o analizy samospisu, przeprowadzonego wśród ponad 57 tysięcy podmiotów.

Samospis przeprowadziły:

 • szkoły,
 • sądy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przychodnie.

Na podstawie odpowiedzi ankietowych stworzono indeks. Zero oznacza kompletny brak dostępności, a 100 spełnienie wszystkich wymagań.

Zatrważające wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych badań nie napawają optymizmem. Instytucje spełniają jedynie 41 proc. postawionych im wymagań ze wszystkich obszarów zapewniania dostępności.

Wnioski z raportu pokazują, że większość podmiotów sektora publicznego nadal jest niedostępna i niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Ze wszystkich rodzajów dostępności najlepiej wypada dostępność cyfrowa stron podmiotów publicznych, które:

 • dostosowują wygląd strony dla osób słabowidzących,
 • umożliwiają nawigację po stronie osobom niewidzącym,
 • zapewniają opisy do multimediów dla osób niesłyszących.

Warto jednak zaznaczyć, że podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową tylko w około 50 proc. w stosunku do nałożonych na nie wymagań.

Wskaźnik dostępności architektonicznej wynosi 43 proc, a wskaźnik zapewnienia skutecznej informacji i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami to jedynie 30 proc.

Liderami w obszarze dostępności architektonicznej są placówki ochrony zdrowia, cyfrowej podmioty kontroli i ochrony prawa, a informacyjno-komunikacyjnej administracji rządowej.

Jak skutecznie poprawić dostępność podmiotów publicznych?

Jednym ze sposobów poprawy dostępności podmiotów publicznych jest udział w orgaznizowanych przez nas szkoleniach z dostępności dla administracji publicznej.

Podczas szkolenia:

 • omawiamy kwestię dostępności, związanych z Ustawami o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • przekazujemy wiedzę i umiejętności na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
 • wyposażamy uczestników w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zwiększamy świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

W szkoleniu może wziąć udział kadra kierownicza jednostek administracji publicznej.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały informacyjne oraz dostęp do kursu e-learningowego, które będą stanowiły źródło wiedzy po zakończeniu szkoleń.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.

Bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej

Zapraszamy!

Wróć do początku strony