Przypominamy o programie Absolwent! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca od lewej strony biznesmana, przedstawiciela sektora usług oraz absolwenta

Serdecznie przypominamy o trwającej rekrutacji do programu „Absolwent”, realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Do kogo kierowany jest program?

W programie „Absolwent” wziąć mogą udział:

  • studenci ostatniego roku studiów, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • absolwenci, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.

Warunkiem uczestnictwa w programie Absolwent jest również gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Co oferuje program Absolwent?

W ramach programu oferujemy:

  • diagnozę preferencji zawodowych,
  • doradztwo zawodowe w tym wdrożenie Indywidualnego Planu Działania uwzględniającego możliwości i oczekiwania,
  • wsparcie psychologa oraz asystenta rynku pracy,
  • płatny staż zawodowy,
  • dodatek motywacyjny,
  • indywidualnie wybrane szkolenia specjalistyczne i zawodowe lub kursy.

Program Absolwent realizowany jest z powodzeniem od 2017 roku.

„To dzięki programowi Absolwent zaczęłam wierzyć w siebie i dostałam swoją szansę na realizację planów zawodowych.”

– mówią uczestnicy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt poprzez:

Program Absolwent szczegółowe informacje na stronie PFRON

testowy testowy
Wróć do początku strony