Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług skierowany do konsultacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rysunek smartfona, na pierwszym planie okno wyszukiwania

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług zawiera szereg wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla produktów i usług elektronicznych.

Celem Ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, która weszła w życie 27 czerwca 2019 r.

Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy wdrożeniowej mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.

Co obejmuje projekt Ustawy?

Projekt ustawy formułuje wymogi dostępności dla:

 • systemów sprzętu komputerowego,
 • systemów operacyjnych,
 • samoobsługowych terminali płatniczych,
 • bankomatów,
 • automatów biletowych,
 • urządzeń do odprawy samoobsługowej,
 • interaktywnych terminali informacyjnych,
 • smartfonów,
 • czytników książek elektronicznych.

Ponadto projekt ustawy określa wymogi dostępności dla:

 • usług telekomunikacyjnych,
 • audiowizualnych usług medialnych,
 • transportu pasażerskiego w zakresie stron internetowych,
 • usług opartych na urządzeniach mobilnych,
 • dostarczania informacji o podróży w czasie rzeczywistym,
 • bankowości detalicznej,
 • książek elektronicznych,
 • handlu elektronicznego.

UWAGA!!!! Ustawa nie dotyczy usług, świadczonych przez mikroprzedsiębiorców.

Dostępność mediów, bankowości i książek elektronicznych

W ramach dostępu do mediów zapewnia się udostępnianie postrzegalnych, funkcjonalnych, zrozumiałych i kompatybilnych elektronicznych przewodników po programach. Ustawa ma gwarantować również dostęp do informacji o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług gwarantuje dostęp do usług bankowości detalicznej w postaci:

 • postrzegalnych, funkcjonalnych, zrozumiałych i kompatybilnych metody identyfikacji,
 • składania podpisów elektronicznych, zabezpieczeń i usług płatniczych,
 • przekazywania informacji w języku polskim lub – za zgodą konsumenta – w innym języku.

W ramach usług rozpowszechniania książek elektronicznych zapewnia się:

 • synchronizację tekstu i dźwięku,
 • interoperacyjność pliku książki elektronicznej z narzędziami wspomagającymi,
 • dostęp do treści i struktury pliku książki,
 • możliwość nawigacji w sposób elastyczny po treści i układzie graficznym pliku książki elektronicznej,
 • możliwość wyboru alternatywnego sposobu przedstawienia treści pliku książki elektronicznej zapewniającego jej postrzegalność,
 • funkcjonalność,
 • zrozumiałość,
 • kompatybilność.

Dostępność terminali, smartfonów, telekomunikacji

Projekt przewiduje, że terminal samoobsługowy powinien być wyposażony w technologię syntezy mowy. Powinien umożliwiać on również podłączenie przewodowego zestawu słuchawkowego i korzystanie z właściwości zapewniających spełnianie wymogów dostępności bez konieczności ich aktywowania. Każdy czytnik książek elektronicznych powinien z kolei być wyposażony w syntezator mowy.

Ustawa reguluje również dostępność smartfonu, który ma umożliwiać korzystanie z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci:

 • dostępu użytkownika,
 • wyboru, sterowania i personalizacji,
 • współpracy z narzędziami wspomagającymi.

Zgodnie z projektem Ustawy, w ramach oferowania i świadczenia usług zapewnia się udzielanie informacji o świadczonych usługach:

 1. Za pomocą więcej niż jednego kanału sensorycznego.
 2. W sposób zrozumiały.
 3. W formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
 4. Za pomocą czcionki o odpowiednim rozmiarze i kształcie.
 5. Z alternatywną prezentacją treści nietekstowych.

W ramach usług telekomunikacyjnych przekazywanie komunikacji głosowej powinno odbywać się wraz z komunikacją tekstową w czasie rzeczywistym. Jeśli dostępna jest transmisja obrazu powinna odbywać się pełna konwersacja.

Wróć do początku strony