Projekt „Głusza” w Muzeum Śląskim w Katowicach - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Tematyka niepełnosprawności coraz częściej i chętniej gości w instytucjach kultury.

Dlatego zachęcamy Was, aby podczas letnich wędrówek wpaść do Katowic, a dokładniej do Muzeum Śląskiego.

Trwa tam niezwykle ciekawy projekt „Głusza”, który narodził się z… braku. Wedle wyników raportu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z 2014 roku jedynie 2% muzeów w Polsce było dostępne dla osób Głuchych!

O „Głuszy” słów kilka

Ten wyjątkowy projekt obejmuje działania:

  • edukacyjne,
  • badawcze,
  • wystawiennicze.

Projekt „Głusza” ma również za zadanie integrację słyszących i niesłyszących oraz tworzenie kolekcji muzealnej surdianów.

W ramach projektu powstała między innymi pierwsza w Polsce i Europie wystawa poświęcona tematyce komunikacji, sztuki i kultury Głuchych.

Działania w ramach „Głuszy”

„Głusza” to jednak nie tylko wystawa, której otwarcie planowane jest na 23 czerwca 2022.

W ramach projektu między innymi:

  • przeprowadzono działania edukacyjne „Mig Muz” realizowane  w szkołach dla niesłyszących,
  • zorganizowano seminaria z udziałem osób Głuchych z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, a także młodych projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
  • przeprowadzono działania związane z dostępnością w polskim języku migowym.
  • prowadzone są badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym „Głuchych”, nagrywając wywiady z osobami Głuchymi.

Co więcej, Muzeum Śląskie czynnie włącza się do otwartej dyskusji na temat nurtu deaf art, jeszcze mało znanego w Europie. Cechuje go silny krytycyzm, którym Głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, osobiste przeżycia i doświadczenia.

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego językowo-kulturowego Głuchych osobom słyszącym, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz integracja i dostęp do kultury.

Więcej o projekcie „Głusza”

Wróć do początku strony