Program XV konferencji Pełno(s)prawny Student - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

półka z książkami
zdjęcie: pixaby

Prezentujemy uaktualniony program XV konferencji Pełno(s)prawny Student.

Konferencja odbędzie się 02 grudnia w godz. 09:00-15:00 na platformie Zoom.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniu poprzez formularz zgłoszeniowy

Program wydarzenia

8:30-09:00 Kwestie techniczne


09:00-09:30 Otwarcie Konferencji, dr hab. Anna Maria Waszkielewicz, Fundatorka, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Justyna Kucińska, Prezeska Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


09:30-10:30 Koncepcja Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w perspektywie funkcjonowania uczelni wyższych, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Justyna Kucińska, Prezeska Zarządu, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


10:30-11:30 Podnoszenie kompetencji kadr akademickich w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki, Ariel Fecyk, Joanna Kamola-Brzózan, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości


11:30-11:50 Przerwa


11:50-14:00 Poziom realizacji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna, Anna Marciniak, Biuro Strategii i Rozwoju, Karolina Pogorzelska, kierowniczka Sekcji Obsługi Beneficjenta FS II w Dziale Współpracy z Beneficjentem, Elżbieta Kuźba, specjalistka w Sekcji Obsługi Beneficjenta FS I w Dziale Współpracy z Beneficjentem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


14:00-14:45 ATU – Access To Universities for Persons with Disabilities (Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami) – zakres oferowanego wsparcia, dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


14:45-15:00 Zakończenie Konferencji

Wróć do początku strony