Powrót do zdrowia, powrót do pracy! Projekt PFRON - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca kobietę, rozkładającą szeroko ręce. Symbolizuje radość i wolność
Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle
Logo PFRON

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Małopolskiego Oddziału PFRON-u „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Program przekwalifikowania zawodowego pozwala uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe wszystkim, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. Projekt pozwoli podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

Program PFRON jest również szansą dla osób z niepełnoprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji,
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym,
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Szczególnie zapraszamy uczestników, którzy:

 • zakończyli rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego),
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej,
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku,
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

UWAGA!!! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności!!!

Na czym polega rehabilitacja kompleksowa?

Udział w projekcie wiąże się z pięciomiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Uczestnicy będą przebywać w jednej z czterech placówek w Polsce, mieszczących się w:

 • Grębiszewie (woj. mazowieckie),
 • Nałęczowie (woj. lubelskie),
 • Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
 • Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 1. Zawodowym, ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej.
 2. Psychospołecznym, mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.
 3. Medycznym, mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja” na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Małopolski PFRON

ul. Na Zjeździe 11

30-527 Kraków

Więcej informacji:

Joanna Kołdras

numer telefonu: 12 312 14 27 lub 507 966 499,

e-mail: jkol-dras@pfron.org.pl lub krakow@pfron.org.pl

Infolinia PFRON

numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063

e-mail: ork@pfron.org.pl

Media społecznościowe

Osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku oraz na Instagramie.

Wróć do początku strony