Potrzebujemy Waszej opinii o pracy instruktorów orientacji przestrzennej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

drogowskaz róży wiatrów - wskazuje 4 strony świata

Zapraszamy do podzielenia się opinią o pracy instruktorów orientacji przestrzennej!

Nasza Fundacja realizuje projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. Serdecznie zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do wypełnienia anonimowej ankiety na temat kompetencji instruktora orientacji przestrzennej.

Aby wypełnić ankietę: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fbyATsNyVUShWhZfaGcTuPIEBkFE729CovFlEYEv-7JUREgxWkc2UlBBNEZZRURUNFFMN0JDME4wMSQlQCN0PWcu

Więcej informacji:

https://firr.org.pl/2021/09/29/trening-orientacji-przestrzennej-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-topon/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fbyATsNyVUShWhZfaGcTuPIEBkFE729CovFlEYEv-7JUREgxWkc2UlBBNEZZRURUNFFMN0JDME4wMSQlQCN0PWcu
Wróć do początku strony