Podsumowanie VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: dwie głowy z profilu, damska i męska, czarne na białym tle.Między nimi kolorowe znaki zapytania

Za nami VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, odbywający się 23 października 2021 roku pod hasłem: „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”. Poniżej krótkie podsumowanie.

Panel pierwszy: planowane rozwiązanie, wspierające proces deinstytucjonalizacji

Pierwszy panel dyskusyjny Kongresu, zatytułowany: „Jak nowe rozwiązania, planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?” odbył się z udziałem Pawła Wdówika, Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych: FundacjI im. Królowej Polski św. Jadwigi, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych oraz Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Niezwykle ciekawy panel, moderowany przez dr Monikę Zimę-Parjaszewską z Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zaowocował gorącą dyskusją, dotyczącą między innymi, potrzeby zbudowania systemu mieszkalnictwa wspomaganego, jako alternatywy dla instytucjonalizacji.

Panel drugi: Strategia Deinstytucjonalizacji. Czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 r.?

Drugi panel Kongresu dotyczył konieczności przyśpieszenia w zmian w zakresie deinstytucjonalizacji. Przedstawiciele organizacji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami podkreślali, dlaczego rozwiązania systemowe należy wprowadzić wcześniej, niż w 2035 roku. Udział wzięli:

  • Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni,
  • Milan Šveřepa, Inclusion Europe,
  • Paweł Ilecki, antropolog kultury, aktor, doktorant UW mieszkający w domu pomocy społecznej,
  • Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

Relacje z Konwentów i sesja warsztatowa

Po wysłuchaniu relacji z odbywających się w październiku konwentów regionalnych i tematycznych uczestnicy VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami dyskutowali na temat rynku pracy i jego specyfiki. Starano się odpowiedzieć na pytanie, który model zatrudnienia jest lepszy dla osób z niepełnosprawnościami: otwarty czy chroniony.

Dyskutowano, dlaczego chroniony model pracy się zdezaktualizował, a także wskazywano jego mankamenty. Uczestnicy Konwentu zgodnie stwierdzili, że tylko otwarty model rynku pracy włączający osoby z niepoprawnościami pozwoli im na prawdziwie niezależne życie w otwartym, uwzględniającym potrzeby wszystkich, społeczeństwie.

W trakcie sesji, mającej charakter warsztatowy, uczestnicy wydarzenia dyskutowali również o tym, jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Podkreślano znaczenie i rolę państwa w procesie deinstytucjonalizacji, a także jego wspierający charakter w zakresie.

Panel trzeci: wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie

Panel trzeci Kongresu podkreślał zależność między kreowanym w mediach wizerunkiem osób z niepełnosprawnościami a niezależnym życiem. Paneliści omawiali między innymi role kampanii społecznych, a także sposób ich budowania i konstruowania.

Podsumowanie Kongresu

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami zakończył się przyjęciem Uchwały następującej treści:

My, uczestnicy i uczestniczki VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!” postulujemy o:

  1. Przyjęcie Ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym do końca II kwartału 2022 r.
  2. Przyjęcie ambitnej Strategii Deinstytucjonalizacji z konkretnymi wskaźnikami na poszczególne lata, zakładającej przyjęcie w określonych terminach kluczowych zmian legislacyjnych.
Postulaty  VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

1. Przyjęcie Ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym do końca II kwartału 2022 r.

2. Przyjęcie ambitnej Strategii Deinstytucjonalizacji z konkretnymi wskaźnikami na poszczególne lata, zakładającej przyjęcie w określonych terminach kluczowych zmian legislacyjnych.
Postulaty VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Wróć do początku strony