Patronat BON nad konferencją Pełno(s)prawny Student - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych

Z radością zawiadamiamy, że patronat na XV konferencją Pełno(s)prawny Student objął Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W przesłanym do nas piśmie Paweł Wdówik zaznaczył, jak ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych.

Zwrócił on uwagę na konieczność wprowadzenia racjonalnych usprawnień w obszarze szkolnictwa wyższego.

Są to procedury:

  • mające na celu adaptację toku studiów do potrzeb konkretnej osoby z niepełnosprawnością,
  • likwidujące bariery architektoniczne, komunikacyjne, społeczne czy informacyjne,
  • zagadnienia związane z legislacją i finansami.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił również, że wymiana informacji i doświadczeń podczas Konferencji może przyczynić się do rozpowszechnienia skutecznych działań umożliwiających wyrównanie lub co najmniej w znaczący sposób poprawę szans osób z niepełnosprawnościami w procesie zdobywania wyższego wykształcenia i budowania kariery akademickiej.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zakończył swoje pismo złożeniem życzeń wszystkim uczestnikom i organizatorom Konferencji.

Paweł Wdówik życzymy uczestnikom i organizatorom Konferencji satysfakcji z dotychczasowych dokonań i sukcesów w dalszej pracy.

Przypominamy, że Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2021 w godzinach 9:00-15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wydarzenie odbędzie się w wersji online poprzez platformę ZOOM.

Więcej informacji o Konferencji oraz program

Formularz zgłoszeniowy Pełno(s)prawny Student

Wróć do początku strony