Opieka wytchnieniowa pod lupą NIK - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Pielęgniarka, trzymająca z rękę starszego mężczyznę

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się opiece wytchnieniowej.

Zgodnie z raportem, w latach 2019 – 2021 z różnych form opieki wytchnieniowej organizowanej przez jednostki samorządowe skorzystało ponad 16,5 tys. osób.

Z powodu przedłużających się przygotowań, opieka wytchnieniowa była świadczona tylko przez kilka miesięcy w roku.

NIK objęła kontrolą:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS),
 • 9 urzędów wojewódzkich,
 • 26 gmin i powiatów realizujących Program.

Głównym celem kontroli było ustalenie, czy organizacja opieki wytchnieniowej przyczyniła się do zwiększenia pomocy opiekunom osób niesamodzielnych.

Samorządy górą!

Każdy z 9 urzędów wojewódzkich prawidłowo przygotował realizację Programu w województwach.

9 z 26 skontrolowanych jednostek samorządowych we właściwy sposób zorganizowało wdrażanie wsparcia wytchnieniowego.

Jedynie w 7 przypadkach wsparcie nie było dostosowane do potrzeb.

Ponadto po stronie niektórych skontrolowanych urzędów, gmin i powiatów były przedłużające się przygotowania do realizacji Programu. W konsekwencji pomoc świadczono tylko przez kilka miesięcy w roku. Ze wsparcia w skontrolowanych gminach i powiatach skorzystało w latach 2019–2021 53% spośród wszystkich ubiegających się o dofinansowanie.

Postulaty Najwyższej Izby Kontroli po raporcie

Na podstawie przeprowadzonej kontroli NIK sformułował następujące postulaty.

 1. Podjęcie przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej działań mających na celu:
 • uregulowanie kwestii związanych z procedurą udzielania usług opieki wytchnieniowej w sposób spójny i niekolidujący z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • rozważenie możliwości wystąpienia z inicjatywą legislacyjną w zakresie wprowadzenia na stałe do systemu pomocy społecznej tej formy wsparcia,
 • stworzenie jednego rejestru obejmującego pełne dane o liczbie osób niepełnosprawnych,
 • uregulowanie wymagań w zakresie organizacji i jakości udzielanych świadczeń opieki wytchnieniowej,
 • doprecyzowanie zasad naborów i kwalifikacji osób świadczących taką opiekę,
 • szersze upowszechnienie informacji o Programie i możliwości skorzystania z niego.
 1. Aktywizacja przez gminy i powiaty realizujące Program Opieki wytchnieniowej działań mających na celu przygotowanie do szybkiego wdrożenia i zapewnienia ciągłości opieki wytchnieniowej bezpośrednio po przyjęciu przez MRiPS kolejnego programu wsparcia wytchnieniowego.

Wróć do początku strony