Obowiązek wdrożenia unijnych przepisów o dostępności serwisów internetowych do końca czerwca 2022 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Flagi krajów Unii Europejskiej, powiewające na masztach. Na pierwszym planie flaga Unii, za nią flaga Polski

W czwartek, 13 stycznia, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że na wdrożenie unijnych przepisów dotyczących dostępności serwisów internetowych mamy czas do końca czerwca 2022.

Dzięki Europejskiemu Aktowi o Dostępności osoby o szczególnych potrzebach będą mogły swobodnie załatwić sprawy urzędowe.

Będą również mogły korzystać z dostępnych cyfrowo usług:

  • łączności elektronicznej,
  • audiowizualnych usług medialnych,
  • bankowych,
  • e-książek,
  • handlu elektronicznego.

Po wdrożeniu Europejskiego Aktu o Dostępności Polska będzie mieć trzy lata na przygotowanie do ich stosowania.

Czym jest Europejski Akt o Dostępności?

Europejski Akt o Dostępności to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowana 7 czerwca 2019 roku. Dotyczy wymogów dostępności produktów i usług.

Dyrektywa powinna obowiązywać w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, zapewniając wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług.

Europejski Akt o Dostępności ma zastosowanie do sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług łączności elektronicznej. Dotyczy on również audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących transportowi pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu elektronicznego.

Nowe prawo ma się przyczynić do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, które wynikają z niespójnego w UE podejścia do dostępności.

Akt wpisuje się również w krajowy program „Dostępność Plus”, stanowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Wróć do początku strony