Nowe przepisy dotyczące opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

graficzny symbol paragrafów

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 17 listopada nowelizacją ustawy o pomocy społecznej dorosłe dziecko nie będzie musiało ponosić opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

Warunkiem jest wykazanie, że rodzic ten rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne.

Na czym polega nowelizacja Ustawy?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, nie wszystkie dorosłe dzieci będą musiały ponosić opłaty za pobyt rodzica-pensjonariusza w DPS-ie.

Warunkiem jest wykazanie, że pensjonariusz DPSu w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie wobec tej osoby, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych.

W szczególności argumentem może być:

  • rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,
  • zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, opieki, wychowania czy utrzymania,
  • wieloletnie nieutrzymywanie kontaktu z rodziną.

W wymienionych wyżej przypadkach gmina nie może nałożyć obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na dorosłe dziecko pensjonariusza DPS.

Kiedy jeszcze jest zwolniony z opłaty?

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS-ie zwolniona ma być także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego, popełnionym przez tego pensjonariusza.

Zwolnienie dotyczy przestępstw popełnionych:

  • na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty,
  • wobec małoletniego rodzeństwa osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty,
  • wobec rodzica osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty,
  • na szkodę dziecka osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty,
  • wobec pełnoletniego rodzeństwa, nieporadnego ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy.

Nowelizacja ustawy rozszerza katalog dokumentów, służących do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej danej osoby lub rodziny.

Obecnie pod uwagę mogą być brane wszelkie dokumenty, które pozwolą określić, czy więź rodzinna była nawiązana, na przykład korespondencja.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące opłat za pobyt w domach pomocy społecznej

Wróć do początku strony