Niemal sto miejscowości i ponad 23 000 przejechanych kilometrów w projekcie Dostępna Szkoła! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika: dziewczynka i chłopiec w kolorowych ubraniach i z plecakami na plecach idą w kierunku znaku, na którym z napisem DOSTĘPNA SZKOŁA
logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, europejski fundusz społeczny
od lewej: logo Fundacji Fundusz Współpracy, logo Dostępnej Szkoły

Więcławice Stare, Raciborowice, Bieruń, Nowa Sól, Głogów, Jelenia Góra, Mszczonów, Gdańsk, Wejherwo, Koszalin, Jarosław, Borki, Kock, Żory, Wieluń, Gromadzice, Gliwice to zaledwie kilkanaście miejscowości z niemal stu, które odwiedzili nasi audytorzy w trakcie audytów w ramach projektu Dostępna Szkoła.

Ale to nie wszystko! Samochodami, pociągami, busami, autobusami i tramwajami audytorzy przejechali ponad… 23 000 kilometrów!

A wszystko po to, aby szkoła stała się miejscem przyjaznym dla każdego ucznia, w którym dzieci i młodzież mają równe szanse, możliwości oraz takie same perspektywy na przyszłość.

O co chodzi w Dostępnej Szkole?

Celem projektu “Dostępna Szkoła” jest opracowanie i upowszechnienie uniwersalnego i ogólnopolskiego Modelu Dostępnej Szkoły.

Model będzie testowany przez szkoły podstawowe w całej Polsce, w tym szkoły ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

W ramach projektu powstanie innowacyjny Model Dostępnej Szkoły, określający standardy dostępności szkoły we wszystkich obszarach, w tym:

  • dostosowanie procesów edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • świadomość i kompetencje kadry,
  • dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna, transportowa,
  • wyposażenie szkoły,
  • organizacja dowozu uczniów,
  • dostęp do rozwoju zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Działania projektowe obejmą:

  • opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły,
  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów grantowych dla organów prowadzących i szkół podstawowych,
  • wdrażanie modelu i wsparcie merytoryczne dla grantobiorców i szkół,
  • upowszechnienie przetestowanego modelu i jego wdrożenie do polityki.

Przetestowanie Modelu na poziomie ogólnopolskim w różnych typach szkół pozwoli na dopracowanie szczegółów i stworzenie rekomendacji do włączenia Modelu do głównego nurtu polityki.

W konsekwencji projekt przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności edukacji dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty oraz rodziców.

Serdecznie gratujemy naszym dzielnym audytorom i życzmy kolejnych, owocnych podróży!

Wróć do początku strony