Nasza Prezeska w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciu od lewej stoją 3 osoby: Minister Marlena Maląg, Prezeska Fundacji Justyna Kusińska oraz Pełnomocnik Rządu ds. ON Paweł Wdówik. Towarzyszą im 2 psy przewodniki, czarny i biszkoptowy

Miło nam poinformować, że Prezeska Naszej Fundacji – Justyna Kucińska – otrzymała nominację do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych!

Spotkanie inauguracyjne Rady odbyło się w ubiegły piątek, 8 października. Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska. Radę tworzą przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Jednocześnie w imieniu Prezeski Fundacji Justyny Kucińskiej serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, które udzieliły rekomendacji Jej kandydaturze. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by nadal kontynuować działania na rzecz niezależnego życia i przestrzegania oraz promowania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Pełną listę nominowanych do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych można znależć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/spotkanie-inauguracyjne-krajowej-rady-konsultacyjnej-do-spraw-osob-niepelnosprawnych

Poniże zdjęcie przedstawia wszystkich członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

żródło: www.gov.pl/web/rodzina
Wróć do początku strony