Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika, przedstawiająca 3 CV, symbolizujące rekrutację
Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii Europejskiej

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Odbiorcy zajęć

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Realizacja zajęć

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0). Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zasady rekrutacji

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu, tj.:

 1. Podpisany formularz zgłoszeniowy:
  dla osoby pełnoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do regulaminu,
  dla osoby małoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do regulaminu;
 2. klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu

należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w treningu orientacji przestrzennej i mobilności prosimy o zgłaszanie się do Katarzyny Balwierz:

 • tel: +48 663 800 006
 • e-mail: katarzyna.balwierz@firr.org.pl

Wróć do początku strony