Nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Ogłaszamy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Co obejmuje szkolenie?

W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z następującego zakresu metodyki nauczania orientacji przestrzennej:

 1. Małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
 2. Osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Z wykorzystaniem echolokacji.
 4. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 5. Osób poruszających się z psem przewodnikiem.

Dodatkowo, każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.

Nabór na szkolenia odbywa się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna), natomiast indywidualny trening O&M realizowany będzie na podstawie Standardu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

Zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 96 instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Szkolenia będą odbywać się w Warszawie.

Rekrutacja na szkolenie

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.

Termin nadsyłania dokumentów określonych w punkcie 2.7.1 Regulaminu: do 15.02.2022 r.

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

INFORMACJI O PROJEKCIE ORAZ ZASADACH REKRUTACJI UDZIELAJĄ:

 1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Anna Rozborska e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel: +48 663 883 334
 • Małgorzata Białek e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl
 1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • Ada Wróblewska e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel: +48 693 171 213
 1. Polski Związek Niewidomych
 • Elżbieta Oleksiak e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl, tel. +48 662 225 802
 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Kamila Miler-Zdanowska e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel: + 48 501 230 996
 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Katarzyna Krysik e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 564; +48 511 862 229
 • Dominika Szewczyk-Dąbrowa e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 516; +48 538 508 031

Załączniki:

 • Ramowy program i terminarz zajęć
 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie TOPON
 • Standard kształcenia instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności (wersja wstępna z dn. 07.02.2022)
 • Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna z dn. 07.02.2022)
Wróć do początku strony