„Miasto dla wszystkich. Supermoce do spełniania marzeń”. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat konkursu

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym: “Miasto dla wszystkich. Supermoce do spełniania marzeń” – III edycja.

Zadanie plastyczne polega na przedstawieniu w formie fotografii lub krótkiego filmu sytuacji, miejsc i osób, które mogą wpływać na dostępność i inkluzywność przestrzeni miejskiej dla różnorodnych użytkowników – osób w różnym wieku, różnej sprawności, różnej płci i różnym stylu życia.

Prace mogą odpowiadać na jeden z trzech tematów:

  1. POMOC – sytuacja w której przestrzeń lub jej bohater pomaga osobie aby w pełni uczestniczyć w życiu miasta,
  1. BARIERA – fizyczne lub inne ograniczenie sprawiające, że dana przestrzeń jest dla kogoś niedostępna lub w której dany użytkownik może czuć się wykluczony,
  1. RÓŻNORODNOŚĆ – portret różnorodności użytkowników przestrzeni miejskiej.

Prace plastyczne można wykonać indywidualnie lub w zespołach klasowych.

Termin przesyłania prac mija 24.04.2023 roku.

Więcej informacji w regulaminie i na stronie konkursu: http://hub.pk.edu.pl/ w sekcji Aktualności.

Wróć do początku strony