Kraków: poszukujemy Specjalistki/ty ds. PR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Do naszego biura w Krakowie poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalisty ds. PR. Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą!

Na aplikacje czekamy do 26 września, należy je przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@firr.org.pl

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z  niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.


Szczegóły oferty:

Tytuł oferty: Specjalista ds. PR

Liczba wakatów: 1

Miejscowość: Kraków

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. PR będzie należało m.in.:

 • udzielanie informacji nt. realizowanych projektów,
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z upowszechnianiem rezultatów realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych imprez organizowanych przez FIRR,
 • redagowanie pism, prowadzenie korespondencji,
 • inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 • promocja i upowszechnianie działań FIRR za pośrednictwem różnorodnych mediów (w tym social-media),
 • redagowanie tekstów prasowych, promocyjnych,
 • nawiązywanie oraz rozwijanie relacji z partnerami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu działań promocyjnych,
 • doświadczenie w profesjonalnym wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 • znajomość środowiska medialnego,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint, programy graficzne),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.


Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 1. Strategia promocyjna:
  Proszę o wskazanie kluczowych elementów strategii promocyjnej oraz narzędzi, które w Pani/a odczuciu będą najskuteczniejsze w promowaniu rezultatów projektu społecznego (aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami).
 2. Organizacja konferencji:Proszę o wskazanie działań rekrutacyjnych, niezbędnych dla pomyślnej rekrutacji uczestników konferencji pt. „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole masowej – szansa czy ryzyko?” 
 3. Jakich tematów oraz słownictwa należy unikać w komunikacji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami?
  Proszę o opis w kilku punktach.
 4. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Oferty można przesyłać do 26 września 2021 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składać osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. PR – Kraków„) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przy ul. Racławickiej 58, w Krakowie.

Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wróć do początku strony