Kraków: poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistki/ty ds. PR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Specjalisty ds. PR.
Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Ważne! Oferty należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl do 22 sierpnia 2021 r.

Kim Jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków.

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Obowiązki na stanowisku Specjalisty ds. PR:

 • udzielanie informacji nt. realizowanych projektów,
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z upowszechnianiem rezultatów realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych imprez organizowanych przez FIRR,
 • redagowanie pism, prowadzenie korespondencji,
 • inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 • promocja i upowszechnianie działań FIRR za pośrednictwem różnorodnych mediów (w tym social-media),
 • redagowanie tekstów prasowych, promocyjnych,
 • nawiązywanie oraz rozwijanie relacji z partnerami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu działań promocyjnych,
 • doświadczenie w profesjonalnym wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 • znajomość środowiska medialnego,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint, programy graficzne),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.


Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 1. Strategia promocyjna

Proszę o wskazanie kluczowych elementów strategii promocyjnej oraz narzędzi, które w Pani/a odczuciu będą najskuteczniejsze w promowaniu rezultatów projektu społecznego (aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami).

2. Organizacja konferencji

Proszę o wskazanie działań rekrutacyjnych, niezbędnych dla pomyślnej rekrutacji uczestników konferencji pt. „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole masowej – szansa czy ryzyko?”.

3. Jakich tematów oraz słownictwa należy unikać w komunikacji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami?

Proszę o opis w kilku punktach.

4. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2021 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. upowszechniania – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Racławicka 58, 31-017 Kraków.


UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony