Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2024-2027 (Etap I) – HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

otwarty ekran laptopa, słuchawki i tablet
logotyp PFRON, logotyp FIRR, zapis o współfinansowaniu projektu przez PFRON

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w pierwszym etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2024 – 2027”, realizowanym w okresie 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

 • 09.06.24 – 14.06.24 – Informatyka na poziomie rozszerzonym
 • 16.06.24 – 21.06.24 – Informatyka na poziomie rozszerzonym
 • 21.07.24 – 26.07.24 – Informatyka na poziomie zaawansowanym
 • 18.08.24 – 23.08.24 – Wizaż i kreowanie wizerunku
 • W trakcie ustalania – Samoobrona z elementami sztuk walki

Oprócz w/w zajęć grupowych, zachęcamy do udziału w zajęciach indywidualnych różnego typu – szczegóły u osób kontaktowych, wyszczególnionych poniżej.

UWAGA!

Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej (co zostało uwzględnione w w/w harmonogramie) i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

 • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
 • orientacji przestrzennej w Krakowie,
 • czynności życia codziennego.

Wszelkie informacje nt. Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Świętokrzyskiej 14 30-015 Kraków oraz telefonicznie, kontaktując się z:

 • Panem Damianem Kiss (Damian.Kiss@firr.org.pl kom. 663 883 337),
 • Panią Jagodą Szybiak (Jagoda.Szybiak@firr.org.pl kom. 607 498 230),
 • lub telefonicznie z biurem FIRR – tel. 12 444 73 49.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wróć do początku strony