Konsultacje społecznych założeń pierwszego konkursu w ramach FERS dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Infografika konkursowa, na pomarańczowym tle studenci z niepełnosprawnościami i pełnosprawni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 informuje, że rozpoczyna konsultacje społeczne założeń pierwszego konkursu dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Współautorką założeń konkursu jest przedstawicielka naszej Fundacji dr Anna Rdest.

Dokument będzie stanowił integralną część Regulaminu wyboru projektu konkursu planowanego do ogłoszenia w ramach Działania 3.1 Dostępność szkolnictwa wyższego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wszelkie uwagi i pomysły należy zamieścić w formularzu uwag, a formularz kierować na adres dostepni@ncbr.gov.pl do 21 lipca 2023 r.

Założenia pierwszego konkursu w ramach FERS dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – konsultacje społeczne – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do początku strony