Konkurs fotograficzno-filmowy “Supermoce do spełniania marzeń” – II edycja - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Trzy złote puchary
Gold trophy award background.

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym “Supermoce do spełniania marzeń” – II edycja.

Na czym polega konkurs?

Zadanie plastyczne polega na przedstawieniu w formie fotografii lub krótkiego filmu sytuacji, miejsc i osób, które mogą wpływać na dostępność i inkluzywność przestrzeni miejskiej dla różnorodnych użytkowników – osób w różnym wieku, różnej sprawności, różnej płci i różnym stylu życia.

Prace plastyczne można wykonać indywidualnie lub w zespołach klasowych.

Trzy tematy nadsyłanych prac

Prace mogą odpowiadać na jeden z trzech tematów:

  1. POMOC – sytuacja w której przestrzeń lub jej bohater pomaga osobie aby w pełni uczestniczyć w życiu miasta,
  2. BARIERA – fizyczne lub inne ograniczenie sprawiające, że dana przestrzeń jest dla kogoś niedostępna lub w której dany użytkownik może czuć się wykluczony,
  3. RÓŻNORODNOŚĆ – portret różnorodności użytkowników przestrzeni miejskiej.

Nadsyłanie prac

Termin przesyłania prac mija 22.03.2023 roku.

Więcej informacji w regulaminie i na stronie konkursu:

Supermoce do spełniania marzeń- edycja II

Więcej informacji:

  • pod numerem telefonu: 12 628 24 33,
  • email: zofia.dudek@pk.edu.pl
Plakat konkursu
Wróć do początku strony