Konferencja 10 lat dostępności cyfrowej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grafika: ekran komputera, na nim dwie osoby, kobieta i mężczyzna w trakcie zdalnego spotkania

Serdecznie zapraszamy na konferencję „10 lat dostępności cyfrowej”.

Konferencja odbędzie się 12.04.2022 roku w godzinach 9:00 – 15:00 w formie zdalnej na platformie Ms Teams.

Organizatorem wydarzania jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

O Konferencji słów kilka

Okazją do organizacji konferencji jest 10 lat od uchwalenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie dotyczy Krajowych Ram Interoperacyjności i minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych. Skupia się ono również na wymianie informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To właśnie w tym dokumencie zapewnienie dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne po raz pierwszy stało się obowiązującym prawem.

Gośćmi honorowymi konferencji będą:

 • Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • June Lowery-Kingston z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, przewodnicząca grupy ekspertów ds. dyrektywy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – WADEX.

Konferencja będzie okazją, by porozmawiać o tym, jakie były początki dostępności cyfrowej, w którym miejscu znajdujemy się obecnie i jaka jest przyszłość dostępności cyfrowej, a także, jakie wyzwania stoją przed nami.

Link do Konferencji „10 lat dostępności cyfrowej

Plan wydarzenia

Wprowadzenie

 • 9:00 Powitanie uczestników
 • 9:05 Wystąpienie Ministra cyfryzacji
 • 9:20 Uhonorowanie osób zasłużonych dla dostępności cyfrowej (nagroda dziesięciolecia DC)

Część merytoryczna

 • 9:40 Działania Unii Europejskiej na rzecz dostępności cyfrowej – June LoweryKingston (WADEX)
 • 10:10 Dostępność cyfrowa administracji publicznej: czego uczy nas historia, c oferuje teraźniejszość? – Michał Bukowski (DAIP)
 • 10:25 Krótka historia prawnego obowiązku ułatwienia dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym – Krzysztof Politowski (DC)
 • 10:45 Ustawa o dostępności cyfrowej po nowelizacji – Adam Pietrasiewicz
 • 11:05 Dostępność Plus – szanse-możliwości-zobowiązania – Przemysław Herman (MFiPR)
 • 11:30 Panel dyskusyjny: System prawny dotyczący dostępności cyfrowej – plany i wyzwania – Adam Pietrasiewicz, Paweł Wdówik, Jacek Zadrożny, Zuzanna Raszkowska, Beata Wachowiak-Zwara

12:00 Przerwa

 • 12:20 Analiza zmian w dostępności cyfrowej w Polsce – Artur Marcinkowski (Fundacja Widzialni)
 • 12:40 Narzędzia do automatycznej walidacji dostępności cyfrowej i metody ich wykorzystania przy budowie serwisów internetowych – Robert Śmietanka (Softcream)
 • 13:00 Gov.pl – „Serwis Polskiego Rządu” dostępny i użyteczny (Małgorzata Wenek, Mateusz Ciborowski, Piotr Wieczorek – DRU)
 • 13:35 Koniec dostępności cyfrowej – Jacek Zadrożny
 • 14:00 Panel dyskusyjny: Przyszłość dostępności cyfrowej – AI czy człowiek–Stefan Wajda, Ewa Pawłowska, Piotr Osipa, Izabela Mrochen, Piotr Źrołka, Przemysław Marcinkowski, Piotr Witek

14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wróć do początku strony