Jak przygotować deklarację dostępności? Cz. II - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment czarnej klawiatury laptopa

Wiemy już, czym jest i co powinna zawierać deklaracja dostępności na stronie internetowej.

Czas sprawdzić, jakie wymagania techniczne powinna spełniać.

Przede wszystkim deklaracja powinna być przygotowana i opublikowana w konkretny, określony sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły ją łatwo odnaleźć i mogły się nią posługiwać.

Ponadto deklaracja dostępności musi być dostępna cyfrowo, nawet jeśli cała strona internetowa, której dotyczy, taka nie jest.

Sprawdź pozostałe wymogi techniczne, które powinna spełniać deklaracja dostępności .

W jakim formacie powinna zostać przygotowana deklaracja dostępności?

Deklarację dostępności należy przygotować w dowolnej wersji formatu HTML.

Gdzie powinien znajdować się link do deklaracji dostępności?

Link do deklaracji dostępności należy umieścić na stronie głównej strony internetowej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach. Może być to stopka lub nagłówek.

PAMIĘTAJ! Jeśli strona internetowa ma kilka wersji językowych, deklaracja także musi mieć wersje językowe. Uwzględnij je, planując umieszczenie linku i „podpinając” do niego konkretną treść.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej należy natomiast umieścić na stronie internetowej podmiotu publicznego, poświęconej aplikacji.

Należy go również umieść w aplikacji mobilnej, na przykład w sekcji pomocy i w opisie tej aplikacji w sklepie.

Jeżeli aplikacja mobilna nie jest przeznaczona do pracy online, Deklarację Dostępności umieść w całości (a nie jedynie w formie linku) w tej aplikacji.

Jakie są obowiązkowe identyfikatory dla treści, do których się odnoszą?

Przygotowując deklarację dostępności od strony technicznej należy również pamięć o tym, aby w kodzie HTML deklaracji umieścić odpowiednie identyfikatory (id), połączone z treściami, do których się odnoszą.

Wymagane identyfikatory to:

 • a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;
 • a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;
 • a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;
 • a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;
 • a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 • a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;
 • a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;
 • a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny;
 • a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;
 • a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);
 • a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład: <a id=”a11y-email” href=”mailto: dostepnosc@podmiot-publiczny.pl”>dostepnosc@podmiot-publiczny.pl</a>;
 • a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;
 • a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;
 • a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.
 • a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach.

Oprócz wyżej wymienionych identyfikatorów można używać również innych znaczników klas czy identyfikatorów.

Jak powinna wyglądać nagłówkowa struktura deklaracji?

Treść deklaracji dostępności należy podzielić na logiczne części za pomocą HTMLowych nagłówków <h…> na odpowiednim poziomie.

W deklaracji należy dodać ponadto minimum obowiązkowe 3 nagłówki, w odpowiedniej hierarchii nagłówkowej:

 1. Deklaracja dostępności – nagłówek tytułowy.
 2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe – nagłówek sekcji, podrzędny do nagłówka „Deklaracja dostępności”.
 3. Dostępność architektoniczna – nagłówek kolejnej sekcji, podrzędny do nagłówka „Deklaracja dostępności”.

Nagłówki nie mają wymaganych poziomów, za to muszą być logicznie ułożone.

Jeśli nagłówek tytularny będzie nazywał się <h1>, wówczas nagłówki podrzędnych sekcji powinny nosić nazwę<h2>.

Jeśli nagłówek tytularny będzie nazywał się <h2>, wówczas nagłówki podrzędnych sekcji powinny nosić nazwę <h3>, itd.

Dodatkowe informacje:

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności w pigułce:

Wróć do początku strony