Jak oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami? - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił szereg nowych programów. Sprawdźcie, jakich.

„Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”, czyli OzN na swoim

Celem programów „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie” jest rozwiązanie problemu braku dostępnego mieszkania dla osób z niepełnoprawnościami. Dostępne mieszkania przyczynią się do większej aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz do wzrostu ich niezależności. Samodzielne mieszkania spełniają indywidualne kryterium dostępności i są wolne od barier architektonicznych. Stają się podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Realizatorem programów są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Dofinasowanie do kosztów ponoszonych przez OzN

Kolejnym programem PFRON, kierowanym do osób z niepełnoprawnościami, jest „Aktywny samorząd”. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie do:

 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wnioski w programie należy składać do 31 sierpnia za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).

Infolinia SOW: 800 889 777

Żeby wrócić do pracy, trzeba wrócić do… zdrowia!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego.

Kierowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. Dzięki udziałowi w programie, będą one mogły podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. Do programu zapraszamy również osoby z niepełnoprawnościami, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Aby wziąć udział w programie należy:

 • posiadać ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie z powodu choroby lub urazu mają i jednocześnie móc uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mieć pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania po-prawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • wykazywać się motywacją do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • brać aktywny udział w procesie rehabilitacji;
 • posiadać ustabilizowany stan zdrowia,
 • móc podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

UWAGA! Do udziału w projekcie nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności!

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Oddział Małopolski PFRON ul. Na Zjeździe 11 30 – 527 Kraków z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

OD roku 2021 przy Oddziale Małopolskim PFRON działa Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W CIDON można uzyskać informacje między innymi na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Kontakt z Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału, nr tel.: 12 312 14 33.

Wróć do początku strony