IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa sylwetek na niebieskim tle, różne osoby młode, starsze, dzieci stoją w jednej zwartej grupie, wśród nich jest też osoba na wózku. To ilustracja do piątego już spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami
Obraz, Gerd Altmann, Pixabay

Zapraszamy na IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, którego hasło przewodnie brzmi „Wspólny głos naszą siłą!”.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) w Warszawie w godz. 10-17 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56.

Program spotkania

Dziewiąty Kongres poświęcony będzie kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Pretekstem do debaty jest 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad i o tym, co wspólnie udało nam się osiągnąć. Osią dyskusji chcemy uczynić pytanie, jaki wpływ ma reprezentacja na polityki publiczne i zastanowić się, jak silna musi być, aby jej głos miał realne znaczenie.

Trzy sesje równoległe zostaną poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób.

Najważniejsze tematy, które wybrzmią podczas sesji, to:

  • wzmocnienie głosu m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami będących poza systemem, w tym między innymi tych, które znajdują się w pieczy zastępczej, w procesie migracji czy w kryzysie bezdomności,
  • podkreślenie prymatu woli osoby z niepełnosprawnością, czasem podważanego, ale też dyskusja na temat dylematów w tym obszarze – zarówno na bazie codzienności, jak i w systemie.

Ponadto w czasie Kongresu uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak:

  1. Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
  2. Kogo w tej reprezentacji brakuje?
  3. Czy wszyscy są słuchani?
  4. Czy wszyscy mają na to równe szanse?
  5. Jak wzmocnić głos tych osób z niepełnosprawnościami, którym bywa on odbierany?

Tytuł „Ambasador Konwencji”

W tym roku wraca tytuł Ambasadora Konwencji!

Już wkrótce pojawi się ogłoszenie o możliwości zgłaszania osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Niebawem zostanie udostępniony szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny.

W części plenarnej będzie można również uczestniczyć w formule online.

Gorąco zapraszamy!

Wróć do początku strony