International Conference on Digital Inclusion, Assistive Technology & Accessibility - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zielone wzgórza miejscowości Lecco we Włoszech

Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego współprzewodniczy międzynarodowej konferencji „Integracja cyfrowa, technologia wspomagająca i dostępność”.

Wydarzenie będzie miało miejsce we włoskim mieście Lecco w dniach 11-15 lipiec 2022 roku.

Konferencji towarzyszyć będą sesje tematyczne.

W trakcie sesyjnych spotkań referat wygłoszą:

 • Aleksander Waszkielewicz, Fronia – Foundation for Persons with Disabilities, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Anna Rozborska , FIRR – Institute for Regional Development Foundation, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Czego dotyczy będzie wystąpienie oraz tocząca się wokół niego dyskusja?

Dostępność szkolnictwa wyższego – postępy, wyzwania i dobre praktyki

Sesja, w której wezmą udział przedstawiciele naszej Fundacji, dotyczyć będzie dostępności, która jest nie tylko prawem człowieka, lecz również, razem z uniwersalnym projektowaniem, koniecznością dla uniwersytetów i ich pracowników.

Dostępność na Uniwersytetach to przede wszystkim:

 • opracowanie odpowiednich polityk,
 • wykorzystywanie nowych koncepcji i metod pedagogicznych oraz innowacyjnej technologii (w tym wspomagającej),
 • uniwersalna konstrukcja sylabusów,
 • ponowne rozważenie programu badań i priorytetów, aby np. uwzględnić dostępność i uniwersalne projektowanie,
 • rozwój modeli wsparcia i usług.

Pomimo dużych zmian w świadomości uczelni, wciąż wiele pytań domaga się odpowiedzi. Uczestnicy konferencji będą starali się odpowiedzieć między innymi na pytanie, jak:

 1. uwzględnić dostępność i uniwersalne projektowanie w wewnętrznym prawodawstwie (i politykach) uczelni,
 2. włączyć dostępność i uniwersalne projektowanie do pedagogiki,
 3. zaimplementować projektowanie uniwersalne w programach nauczania,
 4. wybrać model wsparcia (np. jakie struktury wewnętrzne?, zasoby własne czy współdzielone?),
 5. finansować inwestycje i zmiany dostępności,
 6. zarządzać, koordynować i monitorować dostępność,
 7. promować dostępność i przekonać sceptyków dostępności,
 8. dzielić się doświadczeniami, wymieniać dobre praktyki i nawiązywać kontakty.

Niemniej ważne są wciąż takie zagadnienia, jak dostępność:

 • dydaktyki,
 • materiałów (edukacyjnych, naukowych itp.),
 • walidacji efektów uczenia się,
 • procesu rekrutacji na uczelnię,
 • nauczania języków obcych,
 • wychowania fizycznego,
 • procesu badawczego (naukowego),
 • akademików.

Uczelnie powinny skupić się na zapewnianiu studentom ze szczególnymi potrzebami usług:

 • assistance,
 • transportowych (do lub w obrębie uczelni),
 • wsparcia dla osób z trudnościami w nauce, z autyzmem, niewidomych i niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących oraz dla starszych pracowników uniwersyteckich (np. naukowców i nauczycieli).

W trakcie sesji poruszone będą również zagadnienia interwencji kryzysowej, konsultacji psychologicznych, coachingu, mentoringu oraz wykorzystywania technologii wspomagających i ogólnie innowacyjnej.

Sesja będzie także okazją do zabrania głosu przez osoby ze środowisk akademickich, rządów i organizacji pozarządowych. Będą oni mieli możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami, dobrymi praktykami, poglądami i opiniami. Do zabrania głosu zachęcamy między innymi:

 • decydentów,
 • nauczycieli akademickich,
 • naukowców,
 • personel pomocniczy,
 • kadrę zarządzającą.

Jakie inne tematy będą poruszane na konferencji „Integracja cyfrowa, technologia wspomagająca i dostępność”?

Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, podczas międzynarodowej konferencji „Integracja cyfrowa, technologia wspomagająca i dostępność”, poruszane będą między innymi następujące zagadnienia:

 • dostępność,
 • starzenie się społeczeństwa i gerontechnologia,
 • sztuczna inteligencja i systemy autonomiczne,
 • asystencja,
 • technologie wspomagające,
 • komunikacja alternatywna,
 • projektowanie uniwersalne,
 • integracja na rynku pracy,
 • projektowanie, uwzględniające potrzeby użytkownkia.

Konferencja Integracja cyfrowa, technologia wspomagająca i dostępność

Dostępność szkolnictwa wyższego – postępy, wyzwania i dobre praktyki

Wróć do początku strony