Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 9/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 9/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-173469, na usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkania w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 9/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkania 02.10.2023 w Warszawie w ramach konsultacji społecznych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 492,00 zł za godz. (za 2 tłumaczy)

2. SKRIVANEK Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, NIP: 6342245400, Cena: 527,67 zł za godz. (za 2 tłumaczy)

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C

Wróć do początku strony