Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 7/2023/POWER/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/2023/POWER/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-182780, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 7/2023/POWER/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na tłumaczenie na język angielski dwóch publikacji: „Modelu Dostępnej Szkoły” oraz podręcznika wdrożeniowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. anchor.team Sp.z o.o, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831856345, Cena 42.459,60 zł, pkt 23,55

2. ASK Investments & Projects Agata Świtalska-Krych, ul. Grota-Roweckiego 12, 61-695 Poznań, NIP: 9720992649, Cena 14.760,00 zł, pkt 67,74

3. Biuro Tłumaczeń FAIX Mateusz Fatek Sp. z o.o, ul. G. Zapolskiej 4/1, 25-435 Kielce, NIP: 6572919322, Cena 27.060,00 zł, pkt 36,95

4. Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński s.j., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, NIP: 7251005582, Cena 20.664 zł, pkt 48,39

5. Groy Translations Sp. z o.o, ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice, NIP: 9542823240, Cena 19.680,00 zł, pkt 50,81

6. Lingu Lab s.c Weronika Szyszkiewicz Małgorzata Dembińska, ul. Sereno Fenn’a 6/14, 31-143 Kraków, NIP: 6772353115, Cena 78.720,00 zł, pkt 12,70

7. MASTER Agnieszka Burnus-Bogusz, ul. Bruzdowa 119 L, 02-991 Warszawa, NIP: 6291424959, Cena 17.220,00 zł, pkt 58,07

8. Trinity Akademia Językowa Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królowej Jadwigi 18A/44, 26-600 Radom, NIP: 8971902985, Cena 9.999,00 zł, pkt 100

Na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Trinity Akademia Językowa Anna Włodarczyk-Czubak

Wróć do początku strony