Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 7/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-170882, na usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt POWER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 7/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) podczas spotkań w ramach konsultacji społecznych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – 07.09.2023 BIAŁYSTOK

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 553,50 za godz.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C.

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – 13.09.2023 TORUŃ

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C., ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 553,50 za godz.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C.

CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA – 19.09.2023 WROCŁAW

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C, ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 553,50 za godz.

2. SKRIVANEK Sp. z o.o., Plac Konstytucji 6/75 0-550 Warszawa, NIP: 6342245400 Cena: 570,72 zł za godz.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C.

CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA – 21.09.2023 KRAKÓW

Złożone oferty:

1. Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C, ul. Wolińska 20H, 03-699 Warszawa, NIP: 7272836259, Cena: 553,50 za godz.

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wyłonił Wykonawcę Profesjonalny Tłumacz M. Kozłowska-Nowak, M.Nowak S.C.

Wróć do początku strony