Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 6/2023/POWER/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6/2023/POWER/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-182748, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 6/2023/POWER/4.1/DS/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk oraz dystrybucję dwóch publikacji: „Modelu Dostępnej Szkoły” oraz podręcznika wdrożeniowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c, ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec, NIP 5751609767, Cena 472.500,00 zł, pkt 40,62

2. K&K Drukarnia Sp. z o.o., ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6762587219, Cena 191.929,50 zł, pkt 100

3. Print Profit sp. z o.o., Koźmin 27, 59-900 Zgorzelec, NIP: 8971902985, Cena 305.100,00 zł, pkt 62,91

Na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

K&K Drukarnia Sp. z o.o.

Wróć do początku strony