Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-148686, w związku z realizacją projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 4/2023/POWER/2.6/DA/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Warszawa, NIP: 8513151613, Hotel Dal, cena: 6.437,00 zł,

2. Rekreacja Poltank III S.C. Zenon Człeczyński Jadwiga Człeczyńska, ul. Sikorskiego 2, 25-434 Kielce, NIP: 6572920791, Hotel La Mar, cena: 6.665,00 zł

Na podstawie oceny dokumentacji Zamawiający:

– odrzucił ofertę Sun&More Sp. z o.o.,

– wyłonił Wykonawcę Rekreacja Poltank III.

Wróć do początku strony