Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-164422, na usługę wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – 14.07.2023 Łódź

Złożone oferty:

1. DiM Hotel Łódź Sp. z o.o., ul. Piotrowska 229/23, 90-456 Łódź, NIP: 7251794917, Hotel Inn Łódź, Cena: 4.101,50 pkt: 99,97

2. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Focus Łódź, Cena: 4.100,00, pkt: 90,00

3. AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Łódzki Dom Kultury, Cena: 4.550,00, pkt: 81,10

4. Loom Investment Sp. z o.o., Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7322198365, Hotel The Loom, Cena: 6.100,00, pkt: 70,49

5. Braxton Hotels Sp. z o.o., ul. Piotrowska 157, 90-440 Łódź, NIP: 7011001797, Hotel Hampton by Hilton, Cena: 6.275,00, pkt: 58,80

6. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 7123211005, Boutique Hotels III, Cena: 6.750,00 pkt: 54,67

7. Film Hotel Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, NIP: 7272750210, Double Tree by Hilton, Cena: 7.380,00, pkt: 50,00

Wyłoniono Wykonawcę:

DiM Hotel Łódź Sp. z o.o.

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – 18.07.2023 Gdańsk

Złożone oferty:

1. Arche S.A., ul. Prof. Kieturakisa 1, 80-742 Gdańsk, NIP: 8211639335, Dwór Uphagena Gdańsk, Cena: 3.425,00, pkt: 100

2. AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Cena: 5.200,00, pkt: 59,28

3. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Zatoka, Cena: 9.300,00 pkt: 33,15

4. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Cena 4.100 zł – oferta odrzucona

Wyłoniono Wykonawcę:

Arche S.A.

AKTUALIZACJA z dn. 11.07.2023r.

CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA – 19.07.2023 Gdynia

Złożone oferty:

  1. AM Creative Life Anna Filipczyk, ul. Brzozowa 107, 32-053 Wola Radziszewska, NIP: 9442259248, Gdyńskie Centrum Kultury, Cena: 5.200,00, pkt: 90,00
  2. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 7123211005, Hotel Mercury, Cena: 6.750,00 pkt: 69,33
  3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Cena: 4.100,00 – oferta odrzucona

Wyłoniono Wykonawcę:

AM Creative Life

Wróć do początku strony