Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 3/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2023/4.1/DS/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-169633, w związku z realizacją projektu „Dostępna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Informujemy o wyniku postępowania nr 3/2023/4.1/DS/FIRR na pełnienie usługi Ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytów dostępności organów prowadzących oraz szkół podstawowych w zakresie realizacji standardów obszaru edukacyjno-społecznego oraz organizacyjnego „Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach Projektu „Dostępna szkoła”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Centrum Rozwoju Progreso Iwona Donocik, ul. Górecka 10, 43-430 Skoczów, NIP: 6252222938, cena 2.400,00 zł

Łączna cena: 48.000,00, Liczba przyznanych punktów: 95

Na podstawie weryfikacji dokumentów złożonych przez Oferentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Centrum Rozwoju Progreso Iwona Donocik

Wróć do początku strony