Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR Zamówienie częściowe nr 1- 14.06.2023 – Warszawa. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-160882, na usługę wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługę wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych – ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 – WARSZAWA 14.06.2023.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, NIP: 5260200081, Hotel Bellotto, 16.974,00

2. Sen Warsaw 2022 sp. z o.o., al. Jana Pawła II 18, 00-116 Warszawa, NIP 5252875195, Przestrzeń Sen Events, 16.113,00

3. Hotele Korona Sp. z o.o., ul. Majdańska 1, 04-088 Warszawa, NIP 1132313713, Hotel Lord, cena: 6.750,75

4. V HOTEL WARSAW, ul. Kosmatki 8 , 03-982 Warszawa, NIP 9522199258, V Hotel Warsaw, cena: 4.183,50

5. TONEX PL Spółka z o.o., ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa, NIP 5223073990, Hotel Holiday Park, cena: 3.800,00

6. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, Przekorna 33, 02-971 Warszawa, NIP 9512084720, Centrum Konferencyjno – Apartamentowe „Mrówka”, cena: 3.600,00

7. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112770574, Hotel Gromada Centrum, cena: 3.259,50

8. Fundacja PRO CARITATE, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP 5272088514, Centrum Okopowa, cena: 3.100,00

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

odrzucił oferty: V HOTEL WARSAW; TONEX PL Spółka z o.o. oraz Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka” – z powodu nie spełnienia kryterium czasu dojazdu transportem publiczny (maksymalnie 30 minut od Dworca Centralnego).

– wyłonił Wykonawcę Fundacja PRO CARITATE.

Wróć do początku strony