Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR Zamówienie częściowe nr 2- 16.06.2023 – Łódź. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-27128-160882, na usługę wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2023/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługę wynajmu sal konferencyjnych dla ok. 50 osób wraz z zapewnieniem poczęstunku dla uczestników/czek spotkań w ramach konsultacji społecznych – ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 – ŁÓDŹ 16.06.2023.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Metalpol Zarządzanie S.A., ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź, NIP: 7292739157, Hotel Borowiecki, cena: 4.000 00 zł

2. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574, Hotel Hotel Tobaco, cena: 3.444,00 zł

3. Arche S.A., ul. Kopernika 64, 90-509 Łódź, NIP 8211639335, Hotel Tobaco, cena: 3.136,50 zł

4. CENTRUM KONFERENCYJNO – BANKIETOWE RUBIN, ul. Lodowa 94, 93-232 Łódź, NIP 7282676662, CENTRUM KONFERENCYJNO – BANKIETOWE RUBIN, cena: 2.952,00

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

wyłonił Wykonawcę CENTRUM KONFERENCYJNO – BANKIETOWE RUBIN

Wróć do początku strony